474

შემსყიდველი  /

ტენდერის კატეგორია  / საბლანკო საქონელი

პუნქტების რაოდენობა  / 22

შესასყიდი საქონლის/მომსახურების დასახელება  / საბლანკო საქონელი

ტენდერის გამოცხადების თარიღი  / 2015-11-25 17:16:04

წინადადებების მიღება იწყება  / 2015-11-25 17:16:06

წინადადებების მიღება მთავრდება  / 2015-12-02 17:00:00

ფასის მინიმალური კლების ბიჯი  / 0ლარი

შესასყიდი საქონლის დეტალური აღწერა  / RFP_-_Sablanko.pdf

შეთავაზებების მაქსიმალური რაოდენობა  / შეთავაზებების რაოდენობა არ არის შეზღუდული

თანხის დამალვის პერიოდი  / 2015-12-02 14:00:00

შეთავაზებების მიღების სქემა  / თავისუფალი

სტატუსი  / ტენდერი დასრულებულია დადებითი შედეგით

ტენდერის დასრულებამდე დარჩა