931

შემსყიდველი  / საქართველოს ბანკი

ტენდერის კატეგორია  / კვების წყარო

პუნქტების რაოდენობა  / 1

შესასყიდი საქონლის/მომსახურების დასახელება  / 500 კვა გენერატორი

ტენდერის გამოცხადების თარიღი  / 2018-08-23 11:49:53

წინადადებების მიღება იწყება  / 2018-08-23 11:49:55

წინადადებების მიღება მთავრდება  / 2018-08-30 17:00:00

ფასის მინიმალური კლების ბიჯი  / 0ლარი

შესასყიდი საქონლის დეტალური აღწერა  / RFP_500_kva_Generatori.pdf

შეთავაზებების მაქსიმალური რაოდენობა  / შეთავაზებების რაოდენობა არ არის შეზღუდული

თანხის დამალვის პერიოდი  / 2018-08-30 14:00:00

შეთავაზებების მიღების სქემა  / თავისუფალი

სტატუსი  / მიმდინარეობს ხმის მიცემის პროცესი

ტენდერის დასრულებამდე დარჩა