944

შემსყიდველი  / საქართველოს ბანკი

ტენდერის კატეგორია  / მომსახურება

პუნქტების რაოდენობა  / 1

შესასყიდი საქონლის/მომსახურების დასახელება  / დაცვის მომსახურება

ტენდერის გამოცხადების თარიღი  / 2018-10-02 17:13:14

წინადადებების მიღება იწყება  / 2018-10-02 17:13:25

წინადადებების მიღება მთავრდება  / 2018-10-10 17:00:00

ფასის მინიმალური კლების ბიჯი  / 0ლარი

შესასყიდი საქონლის დეტალური აღწერა  / RFP_dacvis_momsaxureba_(2).docx

შეთავაზებების მაქსიმალური რაოდენობა  / შეთავაზებების რაოდენობა არ არის შეზღუდული

თანხის დამალვის პერიოდი  / 2018-10-10 14:00:00

შეთავაზებების მიღების სქემა  / თავისუფალი

სტატუსი  / მიმდინარეობს ხმის მიცემის პროცესი

ტენდერის დასრულებამდე დარჩა