961

შემსყიდველი  / საქართველოს ბანკი

ტენდერის კატეგორია  / ტომრები

პუნქტების რაოდენობა  / 1

შესასყიდი საქონლის/მომსახურების დასახელება  / ორგანზას ტომრები

ტენდერის გამოცხადების თარიღი  / 2018-11-02 12:35:41

წინადადებების მიღება იწყება  / 2018-11-02 12:35:43

წინადადებების მიღება მთავრდება  / 2018-11-12 17:00:00

ფასის მინიმალური კლების ბიჯი  / 0ლარი

შესასყიდი საქონლის დეტალური აღწერა  / RFP_organzas_tomrebi.docx

შეთავაზებების მაქსიმალური რაოდენობა  / შეთავაზებების რაოდენობა არ არის შეზღუდული

თანხის დამალვის პერიოდი  / 2018-11-12 14:00:00

შეთავაზებების მიღების სქემა  / თავისუფალი

სტატუსი  / მიმდინარეობს ხმის მიცემის პროცესი

ტენდერის დასრულებამდე დარჩა