964

შემსყიდველი  / საქართველოს ბანკი

ტენდერის კატეგორია  / ინფორმაციული ტექნოლოგიები

პუნქტების რაოდენობა  / 1

შესასყიდი საქონლის/მომსახურების დასახელება  / R&M ODF components

ტენდერის გამოცხადების თარიღი  / 2018-11-07 16:02:56

წინადადებების მიღება იწყება  / 2018-11-07 16:02:57

წინადადებების მიღება მთავრდება  / 2018-11-14 17:00:00

ფასის მინიმალური კლების ბიჯი  / 0ლარი

შესასყიდი საქონლის დეტალური აღწერა  / RFP___RM_ODF_components.docx

შეთავაზებების მაქსიმალური რაოდენობა  / შეთავაზებების რაოდენობა არ არის შეზღუდული

თანხის დამალვის პერიოდი  / 2018-11-14 14:00:00

შეთავაზებების მიღების სქემა  / თავისუფალი

სტატუსი  / მიმდინარეობს ხმის მიცემის პროცესი

ტენდერის დასრულებამდე დარჩა