979

შემსყიდველი  / საქართველოს ბანკი

ტენდერის კატეგორია  / საკასო ინვენტარი

პუნქტების რაოდენობა  / 4

შესასყიდი საქონლის/მომსახურების დასახელება  / ფულის სათვლელი აპარატები

ტენდერის გამოცხადების თარიღი  / 2018-11-27 15:28:14

წინადადებების მიღება იწყება  / 2018-11-27 15:28:16

წინადადებების მიღება მთავრდება  / 2018-12-05 17:00:00

ფასის მინიმალური კლების ბიჯი  / 0ლარი

შესასყიდი საქონლის დეტალური აღწერა  / RFP_-_Sakaso_Teqnika.docx

შეთავაზებების მაქსიმალური რაოდენობა  / შეთავაზებების რაოდენობა არ არის შეზღუდული

თანხის დამალვის პერიოდი  / 2018-12-05 14:00:00

შეთავაზებების მიღების სქემა  / თავისუფალი

სტატუსი  / მიმდინარეობს ხმის მიცემის პროცესი

ტენდერის დასრულებამდე დარჩა