983

შემსყიდველი  / საქართველოს ბანკი

ტენდერის კატეგორია  / საკასო ინვენტარი

პუნქტების რაოდენობა  / 3

შესასყიდი საქონლის/მომსახურების დასახელება  / მონეტების მასორტირებელი აპარატების შესყიდვა/მომსახურება

ტენდერის გამოცხადების თარიღი  / 2018-12-10 17:22:10

წინადადებების მიღება იწყება  / 2018-12-10 17:22:12

წინადადებების მიღება მთავრდება  / 2018-12-17 17:00:00

ფასის მინიმალური კლების ბიჯი  / 0ლარი

შესასყიდი საქონლის დეტალური აღწერა  / RFP_Coin_Sorter.docx

შეთავაზებების მაქსიმალური რაოდენობა  / შეთავაზებების რაოდენობა არ არის შეზღუდული

თანხის დამალვის პერიოდი  / 2018-12-17 14:00:00

შეთავაზებების მიღების სქემა  / თავისუფალი

სტატუსი  / მიმდინარეობს ხმის მიცემის პროცესი

ტენდერის დასრულებამდე დარჩა