985

შემსყიდველი  / საქართველოს ბანკი

ტენდერის კატეგორია  / ინფორმაციული ტექნოლოგიები

პუნქტების რაოდენობა  / 1

შესასყიდი საქონლის/მომსახურების დასახელება  / SAM Snow

ტენდერის გამოცხადების თარიღი  / 2018-12-10 17:39:17

წინადადებების მიღება იწყება  / 2018-12-10 17:39:18

წინადადებების მიღება მთავრდება  / 2018-12-14 17:00:00

ფასის მინიმალური კლების ბიჯი  / 0ლარი

შესასყიდი საქონლის დეტალური აღწერა  / RFP_-_SAM_Snow.docx

შეთავაზებების მაქსიმალური რაოდენობა  / შეთავაზებების რაოდენობა არ არის შეზღუდული

თანხის დამალვის პერიოდი  / 2018-12-14 14:00:00

შეთავაზებების მიღების სქემა  / თავისუფალი

სტატუსი  / პრეტენდენტის შერჩევა

ტენდერის დასრულებამდე დარჩა